Stowarzyszenie Miłośników Kultury

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wsparcia działań, które podejmuje szkoła przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Miłośników Kultury na rzecz kształtowania kultury w naszym regionie, w których dostęp do niej jest ograniczony w porównaniu z dużymi ośrodkami miejskimi.

Stowarzyszenie www.milosnicy-kultury.pl powstało z myślą o rozwoju szkoły oraz działań w obszarze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej oraz kultury wysokiej.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Publiczną Szkołą Muzyczną I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę przy tworzeniu kolejnych edycji wydarzeń, które ściągają do naszego regionu uczestników z całej Polski. Wydarzenia mają charakter niekomercyjny uwzględniający promocję kultury, regionu oraz podmiotów, mecenasów współpracujących na rzecz lepszego rozwoju małych miast i wsi.

Jeśli chcielibyście Państwo zaistnieć (firma lub osoba prywatna) jako mecenasi kultury, oferujemy atrakcyjne formy promocji (umieszczenie Państwa logotypów, krótkich informacji na materiałach promocyjnych oraz w przestrzeni około scenicznej) podczas wszystkich wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie we współpracy ze szkołą muzyczną oraz lokalnymi instytucjami, w bieżącym roku kalendarzowym.

Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc finansową, jaką zdecydujecie się Państwo przeznaczyć na te wydarzenia. Nawet minimalne kwoty będą dla nas pomocne i gwarantujemy uczciwe i profesjonalne podejście do promocji Państwa wizerunku i wsparcia, jakie przeznaczyliście na te cele.

Poniżej znajduje się folder (do pobrania) przedstawiający ofertę stowarzyszenia oraz możliwości odliczeń podatkowych w przypadku wsparcia stowarzyszenia.

Z wyrazami szacunku
Marcin Nowak – Prezes zarządu
Krzysztof Sypek

 OFERTA STOWARZYSZENIA