Samorząd uczniowski Golub-Dobrzyń

Zebranie samorządu uczniowskiego odbędzie się 24 września 2018 r. o godz. 16:00.

Skład samorządu uczniowskiego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

Przewodniczący –

Zastępca przewodniczącej –

Skarbnik –