Samorząd uczniowski Ciechocin

Skład samorządu uczniowskiego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
filia w Ciechocinie

Przewodniczący – Magdalena Knyszyńska

Zastępca przewodniczącego – Karolina Nadachewicz

Skarbnik – Błażej Beyger