Samorząd uczniowski Ciechocin

Skład samorządu uczniowskiego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
filia w Ciechocinie

Przewodniczący – Anna Lesińska 

Zastępca przewodniczącego – Natalia Dąbrowska

Skarbnik – Izabela Pietrzak