Prasa

  • Tomasz Kurjata uświetnił swoim występem otwarcie 40. Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych

 

 

 

 

 

 

.