O szkole

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu należy do sieci publicznych szkół artystycznych, które są prowadzone przez samorządy pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Szkoły artystyczne umożliwiają szczególnie uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży zindywidualizowane kształcenie w poszczególnych dziedzinach sztuki.

Szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy odrębny, w stosunku do kształcenia ogólnokształcącego system, za który odpowiada minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Program nauczania jaki jest oferowany w szkole muzycznej to kompleksowa nauka w dziedzinie edukacji artystycznej. Poza wybranym przez ucznia instrumentem głównym, nauczanie odbywa się również na lekcjach kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych, chóru, orkiestry, zespół kameralnego. W szkole muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Ciechocinie uczymy gry na takich instrumentach jak: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, fortepian, akordeon, organy, flet, saksofon, klarnet, puzon, trąbka, waltornia, gitara, perkusja.

Liczne osiągnięcia uczniów na konkursach ogólnopolskich oraz również na konkursie międzynarodowym jaki zdobył skrzypek Filip Chetwynd, są dowodem na wysoki poziom nauczania, jaki obecnie oferuje szkoła dzięki kadrze pedagogicznej, która uczy w naszej szkole. Stanowią ją artyści w większości z Torunia i Bydgoszczy współpracujący z polskimi oraz zagranicznymi zespołami muzycznymi, orkiestrami. Część z nich jest również wykładowcami na akademiach muzycznych oraz uniwersytetach, które to doświadczenie pozwala na zaoferowanie uczniom edukację artystyczną na najwyższym dostępnym w Polsce poziomie.

Bogata oferta wydarzeń szkolnych oraz wychodzących poza mury budynków szkół, w których gości szkoła muzyczna pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu o imprezy dostępne dla szerszej grupy osób, chcącej zasmakować kultury na wysokim poziomie. Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez szkołę oraz współpracujące z nią stowarzyszenie.

Nie wymagamy żadnego wcześniejszego przygotowania muzycznego, aby rozpocząć naukę w tej szkole. Naszym zadaniem jest wyłowienie uczniów z predyspozycjami do gry na poszczególnych instrumentach i ukształtowanie w nich zamiłowania do muzyki oraz przygotowanie najlepszych z nich do wykonywania wymagającego, ale dającego dużą satysfakcję zawodu – profesjonalnego artysty muzyka. Serdecznie zapraszamy.

Struktura organizacyjna szkoły:

p.o Dyrektora – mgr Rafał Gumiela
Kierownicy:  mgr Robert Józefowicz (Ciechocin)
 
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Marii Konopnickiej 15; 87-400 Golub-Dobrzyń  (budynek ZS nr 3)
 
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu Filia w Kowalewie Pomorskim od 2 września 2019 działa jako samodzielna jednostka. 
 
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu Filia w Ciechocinie
Ciechocin 167 (budynek SP w Ciechocinie im. Oskara Kolberga),

Kierownik Filii – mgr Robert Józefowicz

Dane kontaktowe:
e-mail: muzyczna@golub-dobrzyn.com.pl
tel: 53-53-53-977 – Golub – Dobrzyń (główny sekretariat wszystkich placówek)
        53-53-53-691 – Ciechocin
www.psmgd.pl
 
Szkoła prowadzi zajęcia nieodpłatnie.
Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (link)
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej (link)
 
organi
Powiększ schemat