O szkole

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu należy do sieci publicznych szkół artystycznych, które są prowadzone przez samorządy pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Szkoły artystyczne umożliwiają szczególnie uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży zindywidualizowane kształcenie w poszczególnych dziedzinach sztuki.

Szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy odrębny, w stosunku do kształcenia ogólnokształcącego system, za który odpowiada minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Program nauczania jaki jest oferowany w szkole muzycznej to kompleksowa nauka w dziedzinie edukacji artystycznej. Poza wybranym przez ucznia instrumentem głównym, nauczanie odbywa się również na lekcjach kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych, chóru, orkiestry, zespół kameralnego. W szkole muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz jej filiach w Kowalewie Pomorskim i Ciechocinie uczą się obecnie 242 osoby-stan na 27.10.2016 r. (Golub-Dobrzyń-137,  Filia Kowalewo Pomorskie- 80, Filia Ciechocin-25). Uczymy gry na takich instrumentach jak: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, fortepian, akordeon, organy, flet, saksofon, klarnet, puzon, trąbka, waltornia, gitara, perkusja.

Liczne osiągnięcia uczniów na konkursach ogólnopolskich oraz również na konkursie międzynarodowym jaki zdobył skrzypek Filip Chetwynd, są dowodem na wysoki poziom nauczania, jaki obecnie oferuje szkoła dzięki kadrze pedagogicznej, która uczy w naszej szkole. Stanowią ją artyści w większości z Torunia i Bydgoszczy współpracujący z polskimi oraz zagranicznymi zespołami muzycznymi, orkiestrami. Część z nich jest również wykładowcami na akademiach muzycznych oraz uniwersytetach, które to doświadczenie pozwala na zaoferowanie uczniom edukację artystyczną na najwyższym dostępnym w Polsce poziomie.

Bogata oferta wydarzeń szkolnych oraz wychodzących poza mury budynków szkół, w których gości szkoła muzyczna pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu o imprezy dostępne dla szerszej grupy osób, chcącej zasmakować kultury na wysokim poziomie. Do zapoznania się z terminarzem wydarzeń na bieżący zapraszamy na podstrony poszczególnych placówek: Golub-Dobrzyń, Ciechocin, Kowalewo Pomorskie.

Nie wymagamy żadnego wcześniejszego przygotowania muzycznego, aby rozpocząć naukę w tej szkole. Naszym zadaniem jest wyłowienie uczniów z predyspozycjami do gry na poszczególnych instrumentach i ukształtowanie w nich zamiłowania do muzyki oraz przygotowanie najlepszych z nich do wykonywania wymagającego, ale dającego dużą satysfakcję zawodu – profesjonalnego artysty muzyka. Serdecznie zapraszamy.

Struktura organizacyjna szkoły:

Dyrektor – mgr Krzysztof Sypek
Kierownicy: mgr Aneta Wojciechowska, mgr Grzegorz Weręgowski, mgr Robert Józefowicz
 
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Marii Konopnickiej 15; 87-400 Golub-Dobrzyń  (budynek ZS nr 3)
Kierownik ds. organizacyjnych – mgr Aneta Wojciechowska
 
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu Filia w Kowalewie Pomorskim
ul. Odrodzenia 7; 87-410 Kowalewo Pomorskie (budynek ZS im. L.Walęsy)
Kierownik Filii – mgr Grzegorz Weręgowski
 
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu Filia w Ciechocinie
Ciechocin 167 (budynek SP w Ciechocinie im. Oskara Kolberga),

Kierownik Filii – mgr Robert Józefowicz

Dane kontaktowe:
e-mail: muzyczna@golub-dobrzyn.com.pl
tel: 53-53-53-977 – Golub – Dobrzyń (główny sekretariat wszystkich placówek)
        53-53-53-786 – Kowalewo Pomorskie
        53-53-53-691 – Ciechocin
www.psmgd.pl
 
Szkoła prowadzi zajęcia nieodpłatnie.
Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej.
 
organi
Powiększ schemat