III Turniej gitarowo-skrzypcowy w Ciechocinie

11.04.2019 r. odbył się III Turniej gitarowo-skrzypcowy pod honorowym patronatem Pana Starosty Franciszka Gutowskiego. Laureaci:
I miejsce – Alicja Jagielska i Igor Neskie
II miejsce – Izabela Pietrzak i Marta Gryza
III miejsce – Paweł Jarzębowski i Anna Lesińska.
Za organizację turnieju odpowiedzialni byli p. R. Józefowicz, p. O. Reetz oraz p. T. Zawdzki. Nagrody wręczył Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski i p. Aneta Pietrzak.