Dziennik elektroniczny

Poniżej znajduje się link do dziennika elektronicznego FRYDERYK.

Rodzic/opiekun, który złożył w sekretariacie podpisane oświadczenia wraz z e-mailem do kontaktu, otrzyma od 23.09 link do zalogowania się na swoje konto.

https://psmgolubdobrzyn.fryderyk.edu.pl/users/login