Dla kandydata

Dla kandydata

Rekrutacja na rok 2019/2020 zamknięta. Zapraszamy za rok.

 Nie wymagamy żadnego przygotowania muzycznego. Szkoła muzyczna ma za zadanie rozwijanie talentów muzycznych, które drzemią w większości dzieci i młodzieży. Podczas badania przydatności do szkoły muzycznej prosimy o zaśpiewanie krótkiego fragmentu piosenki wybranej przez kandydata oraz badamy poczucie rytmu, słuch muzyczny.

W trzech krokach możesz zostać uczniem szkoły muzycznej:

  1. Wypełnij  kwestionariusz dostępny poniżej.
  2. Dostarcz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.
  3. Przystąp do badania przydatności w terminach podanych przez sekretariat.

Proszę wypełnić  KWESTIONARIUSZ ELEKTRONICZNY (KLIKNIJ W TEN LINK, WYPEŁNIJ I GOTOWE)

Poza wypełnionym kwestionariuszem każdy z kandydatów zobowiązany jest do dostarczenia ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (od lekarza rodzinnego), którego wzór znajduje się w poniższym dokumencie do pobrania (lub na str 3 kwestionariusza papierowego). ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (kliknij i pobierz)

Jeśli nie możesz lub nie potrafisz wypełnić kwestionariusza elektronicznie, pobierz poniższy kwestionariusz PAPIEROWY, wypełnij tradycyjnie (str. 1, 2 i 3) i dostarcz do sekretariatu na minimum jeden dzień przed badaniem przydatności do szkoły. 

KWESTIONARIUSZ PAPIEROWY (jeśli nie wypełniłeś kwestionariusza elektronicznego kliknij w ten link, pobierz, wydrukuj, wypełnij i dostarcz do sekretariatu na minimum jeden dzień przed badaniem przydatności).

Zapraszamy.