BIP, Ogłoszenia


Poszukiwany jest nauczyciel klasy altówki od 2 września 2019 r. w wymiarze  10/18 w Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Dokumenty – skany (dyplom ukończenia minimum studiów muzycznych I stopnia-specjalizacja altówka; dokument potwierdzający uprawnienia pedagogiczne; CV;list motywacyjny) proszę przesyłać do dnia 26 sierpnia 2019 roku na adres muzyczna@golub-dobrzyn.com.pl Osoby posiadające wymagane kwalifikacje zostaną zaproszone na rozmowę , na którą proszę przywieźć oryginały dokumentów do wglądu.

Zapraszamy do pracy w młodym gronie pedagogicznym otwartym na realizację świeżych pomysłów edukacyjnych.

Konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej i stopnia w Kowalewie Pomorskim

https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/431,oferty-pracy

 

 

Zapraszamy
do składania ofert na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
www.platformazakupowa.pl