BIP, Ogłoszenia


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: dostawę instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz sprzętu elektronicznego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro , nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do złożenia oferty dot. dostawy instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz sprzętu elektronicznego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

Termin złożenia oferty: do 20.11.2017 r. do godz.10.00
Miejsce i termin otwarcia ofert: 20.11.2017 r. godz.10.05
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
ul. M. Konopnickiej 15; 87-400 Golub-Dobrzyń; sekretariat.

Zamówienia publiczne