Strona główna

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

W związku ze zbyt małą ilością rodziców na zabraniu w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 10.09, ustalono drugi termin zebrania rodziców na 30.09.2019 godz.17:00. Sala nr 19. Zapraszamy.

Rodzic/opiekun, który złożył w sekretariacie podpisane oświadczenia wraz z e-mailem do kontaktu, otrzyma od 23.09 link do zalogowania się na swoje konto.

https://psmgolubdobrzyn.fryderyk.edu.pl/users/login

Przydziały do klas oraz plany zajęć teoretycznych, chór, orkiestry na podstronach szkół

GOLUB-DOBRZYŃ

KOWALEWO

Kliknij po więcej informacji.