Strona główna

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

W związku z uroczystą Radą Pedagogiczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej zajęcia w dniu 14.10.2019 r. są odwołane.

Rodzic/opiekun, który złożył w sekretariacie podpisane oświadczenia wraz z e-mailem do kontaktu, otrzyma od 23.09 link do zalogowania się na swoje konto.

https://psmgolubdobrzyn.fryderyk.edu.pl/users/login

Przydziały do klas oraz plany zajęć teoretycznych, chór, orkiestry na podstronach szkół

Kliknij po więcej informacji.