Aktualności

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

Szanowni Państwo,
w czwartek 12 grudnia 2019 r. Pan Dyrektor Rafał Gumiela zaprasza serdecznie wszystkich Rodziców na spotkanie w sali nr 19 wg następującego harmonogramu:
16:00 – klasy I, II, III cyklu sześcioletniego
17:00 – klasy IV, V, VI cyklu sześcioletniego
18:00 – klasy I, II, III, IV cyklu czteroletniego

Plan spotkania:

1. Powitanie gości,

2. Cele nauczania oraz funkcje kształtowania młodego człowieka w
Szkole Muzycznej

3. Koncepcja funkcjonowania szkoły w najbliższej przyszłości.

4. Aktualizacja dziennika elektronicznego, informacje, pomoc w logowaniu.

5. Wolne wnioski, opinie, pytania.

6. Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Miłośników Kultury:
działalność, rola, stypendia.

7. Zakończenie

 


 

W dniach 3-11 grudnia 2019 r. istnieje możliwość po zajęciach indywidualnych i grupowych spotkania nauczycieli z rodzicami. Oceny cząstkowe oraz prognozy ocen na I semestr dostępne są do wglądu w dzienniku elektronicznym Fryderyk.

 


 

Informujemy, że Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora naszej szkoły Panu Rafałowi Gumieli. Nowy Dyrektor funkcje obejmie z dniem 1 grudnia 2019 roku.

Kliknij po więcej informacji.