Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Golubiu-Dobrzyniu